Man och kvinna som kommunicerar med varandra

Allt du gör tillfredställer minst två av de fyra första behoven. Om det tillfredställer tre så kommer det att bli en vana.

Om vi tar rökning igen som exempel, hur kan rökning tillfredställa dessa behov?

Jo, när du röker så tar du djupa andetag. När du tar djupa långsamma andetag så ändrar du tillstånd i kroppen även utan rök i lungorna och nikotinet får dig också att byta tillstånd (ovisshet/variation). Du blir till synes lugnare av att röka (visshet/trygghet).

Ofta när människor röker gör de det i grupp och vi vet människor som röker för att det är de enda sociala stunderna på dagen (tillhörighet/relation). Många börjar röka när de är tonåringar och då känner man sig lite unik och speciell när man röker (betydelsefullhet). Vuxna kan utmärka sig genom att röka exklusiva cigarrer.

Eftersom vi ofta söker snabb njutning istället för att undvika en eventuell smärta längre fram i form av lungcancer så fortsätter vi att röka.

Och vi gör det tills vi vinner nu på att sluta antingen genom att det kostar för mycket eller att vi kan få en annan njutning om vi slutar. Till exempel att du träffar en partner som vägrar bo ihop med dig om du röker.

Vi människor tenderar att fokusera på hur vi kan göra för att få minsta möjliga smärta i livet och maximalt med njutning i livet. Som konstaterat ovan vi ofta efter omedelbar njutning, ju yngre vi är desto snabbare vill vi komma bort från smärta och få njutning.

Barn vill ha mat NU, de vill vara framme NU och inte åka bil i en timme för att komma fram till lekkamraten. Oftast är det inte förrän man råkar ut för en kris, olycka eller sjukdom som man stannar upp och ifrågasätter sitt beteende och börjar att tänka på vad som verkligen är viktigt i långa loppet.

Det kan också ske en förändring genom att vi börjar fokusera på och tillfredsställa de två sista behoven som ännu inte utvecklat så mycket i denna text. Så låt oss gå vidare.

Behov nummer fem och nummer sex

De två sista behoven är alltså:

• Personlig utveckling
• Bidragande

Personlig utveckling

Det femte behovet handlar om behovet av personlig utveckling, av att växa som människa, att inse att jag är mycket mer än vad jag tidigare trott och jag höjer min standard rakt över i mitt liv.

Jag kanske ser mina ovanor som att de nu är under mitt nya värde att utföra tex. se på program som inte stimulera mig, att jag fokuserar på att lära mig saker som får mig att växa och se saker ur ett nytt perspektiv.

Jim Rohn sade ”önska inte att livet var enklare, önska att du själv var bättre”.

Hur gör man då för att växa som människa? Lär känna dig själv på djupet och inse att du kommer att lära dig nya saker hela livet och du kan bli bättre på det du vill, hela livet!

Lär dig att kommunicera med dig själv ännu bättre. Lär dig hur du kan få överflöd /rikedom i ditt liv inom alla områden ekonomi, kärlek, vänskap, hälsa med mera. När det känns läskigt att göra något som du vill, gör det ändå och låt bara rädslan vara där.

Bidragande

Det sjätte behovet handlar om att bidra till ett större sammanhang. För att verkligen kunna bidra till en bättre värld, ett bättre land, ett bättre samhälle behöver du växa som människa.

Om du ska ha energi och tid att ta tag i de stora frågorna och utmaningarna kan du inte lägga ner energi och tid på att lösa små problem så som hur du får ihop ekonomin denna månad, vem som ska diska, vem ska hämta barnen eller onödiga missförstånd som tar tid eller energi.

Du bidrar genom hur du är och vad du gör, till exempel Nelson Mandela genom att se sin tid i fängelse som en tid där han kunde förbereda sig för att leda sitt land och skapa fred. Han valde att växa som människa i fängelset istället för att låta det krossa honom.

Vi kan också välja att låta det som händer oss få oss att växa som människor så att vi kan hjälpa andra ännu mer.

Det bästa till sist

Vet du vad det bästa är?!

Om man fokuserar på att växa som människa och bidra till andra så tillfredställer man alla sex behoven samtidigt! Om man bara fokuserar på att känna till exempel visshet och tillhörighet så kommer du inte att växa och inte heller bidra till samhället och världen i samma utsträckning.

Mer om de sex mänskliga behoven

De sex mänskliga behoven är formulerade av Anthony Robbins vars utbildningar och material vi varmt kan rekommendera. Du hittar mer om behoven och om Anthony Robbins via hans blogg om behov.