Två kvinnor tillsammans

Det kan också vara så att du tänker eller säger ”det här stämmer inte alls på mig”, men inombords så väcker det någon känsla i dig.

Det kan vara en signal på att här faktiskt finns information att hämta som kan gynna dig i din egen utveckling.

Att lära sig att lyssna på de signalerna kan göra stor skillnad för din relation.

Filippa: Jag vet med mig att jag ibland inte säger vad jag vill utan kan säga till Markus, ”det är nog bra om du äter nu, du borde vara hungrig.”

Istället för att säga ”jag är hungrig, vill du också äta nu?”

Ett varningens ord

Vi har sett relationer där ordet projektion blivit en slit och släng vara på det viset att så fort någon irritation har uttryckts med en annan persons agerande så har det hetat att ”det där är bara en projektion, det handlar egentligen om dig själv”.

Som en klok lärare sa en gång ”det finns en orsak att dessa projektioner hamnar där de hamnar”. Ofta har det något att säga om båda personerna.

Kanske min partner trots allt inte är min mor, men hon kanske har drag som påminner om min mor och som hon skulle ha fördel av att få hjälp att upptäcka mer i sig själv.

Samtidigt som jag själv behöver göra upp med min inre mor så att jag slutar spela upp detta drama på min partners filmduk dag efter dag.

Projektioner är ett kraftfullt verktyg som väl använt kan utveckla, förändra och transformera individer och relationer. Ta dig en stund då och då att vara medveten om vad du för tillfället i ditt liv projicerar ut på andra. Du kan få stöd i detta till exempel genom upplevelsen i slutet på denna artikel.

Projektioner i en parrelation

Mycket finns redan att hämta i denna text om projektioners dynamik i parrelationer. Många rätt och fel i diskussioner i intima relationer härstammar från att vi blir dåliga lyssnare för att vi projicerar allehanda ting på den andre.

Ett öppenhjärtigt och ömsesidigt samtal om vad vi spelar upp på varandra i en relation kan öppna för ett friare flöde av kärlek, mer intimitet och färre onödiga konflikter.

Ytterligare en klok person sa: ”ibland är partnern den sista som ser förändringen, ibland den första som ser den och gillar den”.

Steg för att bearbeta och förändra sina projektioner

Följande är en kortfattad beskrivning av hur man kan arbeta förändra sina projektioner och förbättra kvaliteten i sina relationer till andra människor.

  1. Upptäckt – bli medveten om en egenskap du projicerar ut på andra
  2. Acceptans – ”ta hem” och äg denna egenskap som en del av dig själv
  3. Lär känna – när väcks denna egenskap hos dig själv? I vilka situationer? Med vem? Vad tjänar den här egenskapen för syfte i ditt liv?
  4. Ny relation – skapa en ny relation till denna egenskap i dig själv. Till exempel genom att för en stund låtsas att denna egenskapen är en person. Skriv ett brev till den personen där du tackar den för trogen tjänst och förklarar att du nu vill gå vidare och leva livet på ett annorlunda sätt, där du också beskriver hur du vill att detta annorlunda sätt ska se ut.

Vi kommer i fler artiklar framöver att återkomma till och fördjupa oss i hur man kan arbeta med förändringsprocesser hos sig sjäv.