Leende man och kvinna i ett par

Ibland hör vi att en kvinna vill ha en man som gör som hon vill. Som tillfredsställer hennes alla behov. Och ibland köper män detta och går i fällan med hull och hår.

En kvinna som upplever att hon till fullo kan kontrollera en man, det vill säga att få honom dit hon vill i alla lägen kommer att obönhörligen i större eller mindre utsträckning att förlora respekten för denne man.

Logiken i detta, som män tenderar att missa, är att om hon kan kontrollera honom så kan också andra kvinnor det och det kan ju sluta hur som helst.

För att en kvinna ska respektera en man behöver han visa henne att han har en egen vilja, att han förmår fatta beslut som inte alltid behagar henne i ögonblicket.

En man i sin tur behöver känna att han har svängrummet från kvinnans sida att fatta beslut om saker utan att rådfråga henne.

Till exempel kan det vara något som han ser är viktigt för familjens framtid eller relationen, men som inte faller henne i smaken där och då. Då känner han sig respekterad av henne och får lättare att ge respekt i retur.

Mannen som har allt, eller?

Frågar du män vad de upplever är det sexigaste med en kvinna så händer det ofta att kvinnor förväntar sig något annat än det vanligaste svaret som män ger. De flesta män svarar utan tvekan; ett leende.

Vi kan uppleva att en man har allt, men om han inte förmår göra sin kvinna lycklig, är han en man med ett fattigt och dystert liv inombords. Han kommer inte att känna att han bidrar till fullo till relationen och detta kommer att påverkar känslan av både tillit och respekt i relationen.

Om mannens kvinna inte är lycklig och han inte kan ändra på det så brukar han reagera på något av tre olika sätt. Antingen genom att bli arg, dra sig undan eller att bli en ”pleaser”, en behagare.

Markus: Jag vill passa på att förstärka den nästintill hopplösa smärta det för med sig när jag upplever att jag inte förmår göra min älskade kvinna lycklig.

Det är som att känna sig som en halv man, eller till och med en tredjedels man…