Par som kramas

Nedan följer en lista på ytterligare exempel på värderingar.

Vilka av dessa är viktigast för dig?

Vilka är instrumentvärderingar respektive tillståndsvärderingar för dig?

Exempel på värderingar
Kolumn 1Kolumn 2Kolumn 3
Tabell skapad av Lycka.se
Utbildning Rättvisa Hälsa
Skönhet Sex Makt
Ekonomisk trygghet Karriär Framgång
Bottna sig själv Lugn och ro Familjen
Mat och dryck Kulturell stimulans Spänning
Äventyr Utmaningar Samvaro
Kamratskap Vänskap Uppskattning
Humor, glädje, lek Gemenskap Anpassningsförmåga
Punktlighet Vänner Bra lön
Tillförlitlighet Värde för pengarna Resultat
Kvalitet Kontroll Fritidsintressen
Ärlighet Motion Miljömedvetenhet
Nöjen Kreativitet Att ha ett arbete

Aktiv eller passiv värdering

De värderingar du har som guidar dina val i livet kan antingen vara aktiva eller passiva. Om vi börjar med passiva så är en passiv värdering en värdering som du tagit med dig någonstans längs livets väg och gjort till din utan att göra ett medvetet val.

Kanske var det något som dina föräldrar värderade högt och som du indirekt gjorde till din värdering utan att kritiskt fråga dig om denna värdering hjälper dig att uppnå det du vill uppnå i livet.

En aktiv värdering är en värdering där du gjort ett aktivt och medvetet val att göra denna värdering till en grundläggande guide i din tillvaro. En aktiv värdering kräver att du med jämna mellanrum analyserar och värderar dina egna värderingar och ta reda på vad de står för, samt om de fortfarande fyller ett stödjande syfte i ditt liv.

Syftet med denna process är att lära sig att leva som man djupast önskar leva och att få harmoni mellan de åsikter och värderingar man uttrycker och det sätt man lever på.

En aktiv värdering är:

  • Ett medvetet val med hänsyn till olika alternativ och konsekvenser, framförallt vad vi vill uppnå och skapa i livet.
  • Ett val vi är nöjda med och stolta över.
  • Ett val vi handlar efter och ofta upprepar.

Regler för att vara lycklig

Kort sagt kan vi konstatera att om jag lever i linje med mina djupaste liggande värderingar, kontinuerligt varje dag, så kommer jag att leva ett liv av lycka och tillfredsställelse.

Problemet är att vi förutom att vi har värderingar, tillstånd som vi värderar mest och strävar intensivast efter i livet, också sätter upp regler för vad som behöver ske för att vi ska uppleva det tillståndet, det vill säga värderingen.

Detta behöver ju inte vara problem, men problemet ligger i att de flesta av oss omedvetet gör dessa regler mycket tuffa att uppnå. Vi skapar en uppsättning regler som gör det svårt för oss att kontinuerligt och enkelt uppleva värderingen eller tillståndet vi strävar efter och vi lever därför ett liv där vi inte känner oss fullt tillfreds, inte fullt lyckliga.